TRAVEL NOTICE

TRAVEL NOTICE /2022.03.14/

• All passengers are not required to have any “COVID-19” PCR test (Antigen test/Rapid test) to enter Mongolia.

• Passengers are not required to be fully vaccinated.

• Passengers shall fill out Medical declaration form upon arrival at the border checkpoints.

• Any "COVID-19" tests upon arrival are lifted.

• Passengers are not required to go under quarantine or self-isolation regime.


МОНГОЛ УЛСАД ИРЭХ ХҮМҮҮСТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА: /2022.03.14/

• Монгол Улсад ирэх нийт зорчигчдоос коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын ПСР шинжилгээ /Антиген болон түргэвчилсэн шинжилгээ/ шаардахгүй.

• Зорчигчдоос коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын эсрэг вакцины бүрэн тунд хамрагдсан байхыг шаардахгүй.

• Зорчигчид хилийн шалган нэвтрүүлэх цэгт Эрүүл мэндийн асуумжийг үнэн зөв бөглөнө.

• Монгол Улсад ирсний дараа коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын нэмэлт шинжилгээ авахгүй.

• Тусгаарлалт болон гэрийн ажиглалтад хамрагдах шаардлагагүй.