ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

Хууль:

Дипломат албаны тухай

Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай

Нотариатын тухай

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай

Харьяатын тухай

Зөрчлийн тухай

Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай

УИХ, ЗГ-ын тогтоол:

Монгол Улсын Консулын дүрэм

Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрэм

Монгол Улсын виз олгох журам  

Монгол Улсын дипломат, албан гадаад паспортыг олгох, эзэмших, хадгалах журам

Гадаадын иргэнийг Монгол Улсаас албадан гаргах болон Монгол Улсад дахин оруулахгүй байх хугацааг тогтоох журам

Гадаадын иргэн Монгол Улсад оршин суух болон түүнийг бүртгэх журам